زعفران خراسان جنوبی - قسمتی از مستند ایرانگرد

 • زعفران خراسان جنوبی - قسمتی از مستند ایرانگرد
 • زعفران خراسان جنوبی - قسمتی از مستند ایرانگرد

  3,45,346 بازدید

  روز انتشار :
  1398-09-21 23:49:11
  دسته بندی
  منبع
  اسمش

  دانلود ، تماشای کلیپ زعفران خراسان جنوبی - قسمتی از مستند ایرانگرد

  قسمت مورد استفاده این گیاه، انتهای خامه و کلاله سه شاخه است که به نام زعفران مشهور است و دارای بوی معطر با طعم کمی تلخ می باشد. کشت زعفران در ایران به ویژه در شهرستان های شهرستان زاوه ، تربت حیدریه، تایباد (طیبات)، باخرز، گناباد و سبزوار و نیشابور در استان خراسان رضوی و شهرستان های قائن، بجستان، فردوس، سرایان و بیرجند در استان خراسان جنوبی و به تازگی در استان های فارس و کرمان و لرستان رواج دارد.