تکنیکهای زیبای شنای مایکل فلپس به صورت اسلو

 • تکنیکهای زیبای شنای مایکل فلپس به صورت اسلو
 • تکنیکهای زیبای شنای مایکل فلپس به صورت اسلو

  3,45,346 بازدید

  روز انتشار :
  1398-10-30 17:10:22
  دسته بندی
  منبع
  اسمش

  دانلود ، تماشای کلیپ تکنیکهای زیبای شنای مایکل فلپس به صورت اسلو

  با انجام یک آزمایش خون ساده و ثبت نام در بانک جهانی اهدا سلول بنیادی ازطریق خون به نجات جان بیماران وخیم خونی(عموماکودکان)بشتابیم.بعلت شرط سازگاری ژنتیکی برای پیوند سلول بنیادی،ممکن است تنها شما فرد مشابه به یک بیمار و نجاتگر باشید.سایت اطلاع از مراکز ثبتنام اهدا سلول بنیادی موجود در شهرهای مختلف و اطلاعرسانی کودکان نیازمند پلاکت خون hla.behdasht.gov.ir telegram.me/goldencells