آیا هر دستوری که پدر بدهد باید اطاعت کنیم؟

 • آیا هر دستوری که پدر بدهد باید اطاعت کنیم؟
 • آیا هر دستوری که پدر بدهد باید اطاعت کنیم؟

  3,45,346 بازدید

  روز انتشار :
  1398-10-30 17:08:41
  دسته بندی
  منبع
  اسمش

  دانلود ، تماشای کلیپ آیا هر دستوری که پدر بدهد باید اطاعت کنیم؟

  چکار کنیم فرزندمان حرف گوش کن شود حرف گوش ندادن کودک چه کار کنم پسرم حرف گوش کنه بچه حرف گوش نکن حرف گوش نکردن نوجوان چگونه بچه حرف گوش کن داشته باشیم کودک حرف نشنو چه کنیم فرزندمان به حرفمان گوش دهدرفتار با نوجوانان پسر چه کار کنم پسرم حرف گوش کنه دعا برای مطیع شدن فرزندان چکار کنیم فرزندمان حرف گوش کن شود دعا برای حرف شنوی ارتباط نوجوانان با والدین دعا برای حرف شنوی فرزند مشکلات نوجوانان با وال