استاندار و نماینده ولی فقیه درلرستان درگذشت آیت الله حسینی میانجی را تسلیت گفتند