اعضای جدید هیئت رئیسه سازمان لیگ بیلیارد مشخص شدند