شهرداری مشهد 10 میلیارد ریال به مسابقات بین‌المللی جام تختی اعتبار اختصاص می‌دهد